کمد نگهداری مواد شیمیایی

توضیحات

کاربرد این کمد و کابین ها آنچنان که از نام آن ها پیداست جهت نگهداری و ذخیره مواد شیمیایی از جمله اسید ، باز ، مواد فرار ، مواد سمی ، مواد قابل اشتعال و … می باشند.

در صورت عدم توجه و نگهداری مناسب مشکلاتی اعم از تخریب و خوردگی و پوسیدگی و زنگ زدگی مکان های نگهداری بوسیله مواد اسیدی و بازی ، بروز حوادثی اعم از آتش سوزی و انفجار در اثر واکنش مواد مختلف ترکیب و تبخیر شده و همچنین آلودگی های محیطی و ازمایشگاهی در اثر نشت مواد شیمیایی پیش خواهد آمد که این دلایل جهت داشتن کمد نگهداری مواد شیمیایی کافی می باشند .