چشم شوی رو میزی گالوانیزه کیفیت عالی 2019

چشم شوی رو میزی گالوانیزه قابل استفاده در واحد شستشو در آزمایشگاه می باشد .
قابل نصب بر روی میز  و متحرک می باشد .

توضیحات

چشم شوی رو میزی گالوانیزه قابل استفاده در واحد شستشو در آزمایشگاه می باشد .

چشم شوی رو میزی گالوانیزه ساخته شده از فلز برنج فشرده شده می باشد .
با پوشش رنگ الکترواستاتیک قرمز جهت دوری از خطر در آزمایشگاه می باشد .
کلیه اتصالات از جنس گالوانیزه میباشد .
قابل نصب بر روی میز  و متحرک می باشد .