چشم شوی رو میزی استیل – کیفیت عالی 2019

چشم شوی رومیزی استیل قابل کاربرد در واحد شستشوی آزمایشگاه می باشد .
در این مدل چشم شوی استیل لوله ها از استیل 304 واتصالات از استیل 316 تایوانی است .
کاسه وپدال وصفحه تمام از استیل 304 می باشد .
رنگ بدنه از نوع استیل براق است .

توضیحات

چشم شوی رومیزی استیل قابل کاربرد در واحد شستشوی آزمایشگاه می باشد .

در این مدل چشم شوی استیل لوله ها از استیل 304 واتصالات از استیل 316 تایوانی است .
کاسه وپدال وصفحه تمام از استیل 304 می باشد .
رنگ بدنه از نوع استیل براق است .