شیر گاز U شکل دستگیره معکوس – کیفیت عالی 2020

کد 4014