خروجی وکیوم 90 درجه – کیفیت عالی 2020

آلیاژ بکار رفته در خروجی وکیوم 90 درجه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این خروجی قابل نصب جهت دیواره و کف داخل هود برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .

کد 3005

توضیحات

آلیاژ بکار رفته در خروجی وکیوم 90 درجه از فلز برنج فشرده شده می باشد .

پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این خروجی قابل نصب جهت دیواره و کف داخل هود برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .