فن سانتریفیوژ یا فن گریز از مرکز چیست؟

فن سانتریفیوژ یا فن گریز از مرکز چیست؟

یک فن گریز از مرکز یک دستگاه مکانیکی برای انتقال هوا یا گازهای دیگر است . اصطلاحات "دمنده" و "فن قفس سنجاب" (به این دلیل که به نظر می رسد مثل یک چرخ هامستر است )، اغلب به عنوان مترادف استفاده می شود. این فن ها سرعت و حجم جریان…
Read More