دستگاه رویه نگار لیزری سطوح

دستگاه رویه نگار لیزری سطوح

توسط یک شرکت حاضر در نمایشگاه ساخت ایران؛ دستگاه رویه نگار لیزری سطوح ارائه شد، این دستگاه با استفاده از تکنولوژی لیزر مثلثی به بررسی رویه اجسام می‌پردازد. این دستگاه با ترکیب لیزر، سیستم اپتیکی و سنسور ccd فاصله سنسور تا…
Read More