تعریف مجدد واحد کیلوگرم در سال 2019

تعریف مجدد واحد کیلوگرم در سال 2019

در سال 1889، اولین کنفرانس عمومی وزن و اندازه گیری (GCPM) واحد کیلوگرم را بر اساس توده ی کیلوگرم نمونه اولیه بین المللی (IPK)، که به عنوان "کیلوگرم پاریس" شناخته می شود، تعریف کرد. در ماه نوامبر سال 2018، GCPM رسما تعریف جدیدی را…
Read More