دستگاه رویه نگار لیزری سطوح

دستگاه رویه نگار لیزری سطوح

توسط یک شرکت حاضر در نمایشگاه ساخت ایران؛ دستگاه رویه نگار لیزری سطوح ارائه شد، این دستگاه با استفاده از تکنولوژی لیزر مثلثی به بررسی رویه اجسام می‌پردازد.

این دستگاه با ترکیب لیزر، سیستم اپتیکی و سنسور ccd فاصله سنسور تا اجسام را مشخص می‌کند.

نرم افزار دستگاه به گونه‌ای طراحی شده است که برداشت داده با توجه به گام انتخاب انجام می‌شود.

گام های بین دو برداشت داده میتواند از از 3 میکرومتر تا چند میلیمتر در هر جهت از دو محور حرکتی انتخاب شود، به این صورت که هر چه گام حرکتی کمتر باشد، جزئیات کامل تر می‌شود اما زمان بیشتری برای تکمیل روبش مورد نیاز است.

پس از دریافت داده این اطلاعات توسط نرم افزار تحلیل می‌شوند، که این نرم افزار با توجه به نیاز به بررسی زبری، ارتفاع پوشش شکل جسمی و غیره می‌پردازد.