انواع هود آزمایشگاهی

انواع هود آزمایشگاهی

هودهای آزمایشگاهی بر اساس استفاده آنها در محیط آزمایشگاه و نوع تهویه و تصفیه ای که انجام می دهند به دسته های زیر تقسیم می شوند:

  •  هود بخار یا هود شیمیایی (Fume Hood)
  •  هود جریان آرام و خطی یا هود لامینار (Laminar Flow Hood)
  •  هود ایمن بیولوژیكی یا هود میكروبی (Biological Safety Hood)
  •  هود سقفی
  •  هود بازویی
  •  هود PCR